V.38

Fjärilen

En bit in på terminen och fjärilen är i full gång. Mycket som sker och skett inne hos oss sen vi startade upp efter sommaren. Vi har hälsat två nya barn, 6 överinskolade blomman barn och fröken Ann välkomna till oss på Fjärilen. Jätteroligt att ni börjat här och att ni så snabbt funnit er plats i vår ”lilla” grupp.

I början av terminen har vi fokuserat på att lära känna varandra och skapa en gemenskap i gruppen. Stort fokus har även lagts på våra dagliga rutiner, för ett tryggt och trivsamt klimat på förskolan. Just nu sker lite förändringar i verksamheten för att skapa en rolig och lärorik miljö efter barngruppens intressen och vårt kommande fokusområde ”Hälsa och rörelse”. I blå rummet har vi byggt upp en kiosk som glatt togs emot av barnen. Barnen håller även själva på att inreda avdelningen med sina fina färgglada pärlplattor. Det pärlas för fullt och dem är så duktiga. Nu räcker det inte med att utmana sig själv genom att skapa ett mönster utan nu pärlar vi olika motiv. Att lägga pärlplattor är en kreativ aktivitet som utvecklar finmotoriken och öga-hand-koordinationen. Vi övar även vår koncentrationsförmåga och våra matematiska kunskaper.

IMG_3569
Vi har ju även en underbar utemiljö på förskolan. En förmiddag balanserar vi på gården. Två barns intiativ till balansgång runt gungorna, inspirerade en grupp med barn att balansera. Vi övade, utmanade och prövade oss fram i våra olika balans tekniker. Vi hjälpte varandra,  peppade varandra och glädjes åt våra olika framsteg.
IMG_3557
”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran
och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och
utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och
inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet
samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter,
kunskaper och färdigheter.” Lpfö 98/10 s.8