V.44

Fjärilen

Toves anmälan till ”Baka för en god sak” blev ett roligt och värdefullt litet projekt i barngruppen. Vi har bakat och samtalat om ämnen som berör projektets syfte. ”Baka för en god sak” har även från början till slut involverat er familjer. Tack för all frukt som ni plockat från era trädgårdar och för ert deltagande. På 2 timmar den 25 oktober samlade vi tillsammans in 5000 kronor. Vårt gemensamma bidrag till BRIS-Barnens rätt i samhället, bidrar till att Bris kan stötta barn och unga som behöver en vuxen att prata med.

IMG_20181017_073552_674

En förändring har skett inne på avdelningen eller om man lyssnar till ett barn så kanske man skulle kunna kalla det en förvandling. Vi har nämligen fått ”En port till Känn Världen, där inne kan man känna på saker”. Dessa ord används av ett barn då han beskriver vår nya känseltavla. Vi har samtalat om känsel, olika känslor, vilka kroppsdelar som man kan känna med samt hur de olika materialen känns och vad som skiljer dem åt. De mest intressanta samtalen uppkommer när jag som vuxen på avstånd observerar hur barnen använder sig av och samtalar om känseltavlan. Några barn sitter framför känseltavlan och utbyter erfarenheter och tankar om de olika materialen. Ett annat barn uppmärksammar en kompis på att sandpappret har samma färg som tavlans bakgrund men att tavlan är len och det är inte sandpappret. Ett annat barn väljer att bara känna på stjärnorna eftersom detta är barnets favoritform. Ett annat barn är i rummet och leker med tågbanan men återkommer till känseltavlan för att känna på paljettstycket. En stunds observation av individuella och gemensamma upptäckter, upplevelser och reflektioner.

332B751F-B6E0-4302-8CDC-26E43780631E CBC44F63-4247-4F30-A50F-1FDE75D4C2F7

”Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling.” Lpfö 98/16

Blomman

Hela gänget drog på höstpromenad en dag. Västar på och titta noga noga innan man passerar vägen. I skogen är det krångligt att gå och hela marken var gul av löv. Det kunde inte bättre bli för det var just de löven som var målet för hela resan. Alla plockade. Några tog många, famnen full och någon tog bara det allra bästa. Valde mellan olika nyanser av gult och olika former, spretiga och taggiga lönnlöv. Det fanns stora och det fanns små.  Ner i en påse och sen krångla sig ner för backen och hem till trygga gården igen. Några av löven limmades på papper och kläddes i sprakande röd och gul sand, sen glitter. Ett nytt vackert, nästan evigt liv. Några löv blev spännande spöken. Helt vita blev de med pliriga ögon.

På samlingen en annan dag kom det ankor ur en låda. De var stora nog att sätta på handen. Men så förskräckligt retsamma! Ingen orkar med sådant tjat så alla åkte ner i dammen.

IMG_2827IMG_2844

IMG_2839