Välkommen till Lillstugan

Välkommen till Lillstugan! Lillstugan är ett föräldrakooperativ som ligger i hjärtat av Sävedalen och granne med Ugglumsskolan. Förskolan ligger i närhet till skogen och det inbjuder till många utflykter och äventyr. Vi tar också del av det kulturella utbudet.

Lillstugan består av två avdelningar Blomman är en avdelning för de yngre barnen och Fjärilen är en avdelning för de äldre barnen. Våra lokaler är nyrenoverande och vi har nu en ljus och öppen innemiljö med en planlösning anpassad för barn i 1-3 respektive 3-5 årsåldern. Vi har en stor och inspirerande gård.

Förskolans vision:

Vi strävar mot gemensamma mål i en tillåtande verksamhet genom glädje, lustfyllt lärande, trygghet och nyfikenhet i samverkan med familj och samhälle.

Vi arbetar enligt Lpfö-98 utifrån ett utvecklingspedagogiskt arbetssätt. Läs om Lpfö-98

På vår förskola arbetar vi med att barnen ska utvecklas utifrån sin egen förmåga, barnen ska på ett lustfyllt sätt inspireras till att lära. Vi utgår från barnens intressen, idéer och erfarenheter när vi planerar verksamheten. Vi arbetar just nu med fokus på Leken, Hälsa & Rörelse och Omsorg om närmiljön.

Föräldrar är nära involverade och delaktiga i verksamheten bland annat genom så kallade insatser. De får därmed inblick i och har påverkan på barnens vardag. Barnen lär känna varandras föräldrar på ett naturligt sätt. En trygghet som våra barn tar med sig under sin fortsatta uppväxt i Sävedalen.

I personallaget ingår åtta personer. Fem förskollärare, två barnskötare och en kock som lagar all mat till oss.

Vi har liksom de kommunala förskolorna tillgång till extra resurser i form av talpedagog eller specialpedagog vid behov.