V.11

Blomman

Livet på Blomman stävar vidare och vi har lagt ännu en vecka bakom oss. Våra nya kompisar har börjat komma in i våra rutiner och vanor även om det är mycket som skall processas och det får ta sin lilla tid.

Liksom på alla sociala arenor handlar livet på Blomman mycket, eller nästan bara om relationer. Både sådana vi väljer och de vi inte väljer. Både goda och mindre goda. Vi vuxna tar ofta medvetet ett steg tillbaka när det handlar om barnens egna skapande av dessa relationer. Ibland skapas de ur riktigt fula bråk med näbbar och klor för att sedan mynna ut i en fantastisk jämbördig samvaro mellan två starka individer. Ibland är det istället två försiktiga generaler som finner varandra över en stillsam bok i soffan, kanske med en fröken som trygghetsavstånd till en början. Eller som mellan E och A där det kanske inte var kärlek vid första ögonkastet men väl det andra. Nu kan ingen ta miste på den genuina glädjen hos dessa två barn när de ses kl 9 varje morgon. Att som vuxen gå in och försöka tussa ihop barn som man tror skulle fungera ihop fungerar sällan utan det som slår en när man ser ut över våra 15 underbara barn är att det spelar verkligen ingen roll om man är 1,5 år, 15 eller 35, vänner skaffar man genom att ta kontakt och ofta över ett gemensamt intresse.

image

Ett annat ständigt återkommande inslag i vår vardag är det här med med-och motgångar. De är ett nödvändigt ont som vi bara måste låta barnen gå igenom. Att testa gränser hos sig själv och andra skapar de erfarenheter och strategier vi sedan bär med oss genom hela livet och dessa ska vi inte ta ifrån barnen genom att curla och medla så att deras väg blir Autobahn och utan lärdomar. Forskning visar att Sverige ligger i topp på listan över lyckliga barn i världen, men även i topp på listan över olyckliga tonåringar. Detta tror man kan hänga ihop med att som barn är du bäst på allt och inget är svårt, sen blir du tonåring och inte bäst på något och precis allt blir svårt. Ganska tänkvärt tycker jag.

image