Vecka 9

Fjärilen

Vi började veckan med planeringssamling där barnen fick berätta om sin helg och vi berättade om vad som skulle hända i veckan. Vi arbetar med fokusområdet empati och har därför börjat med våra känslofigurer. Syftet med känslofigurerna är att göra figurer med olika känslouttryck för att synliggöra de olika känslorna som vi har.

image

När vi kom till förskolan på onsdagen hade vi fått hjälp av innegruppen att sätta upp vår diskokula. Den är väldigt uppskattad av barnen! Idag (fredag) hade tre av barnen en uppvisning för resterande av oss på fjärilen. Det var dans till både lugn musik och rockmusik.

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” Lpfö 98/10 s.10.

image

 

Denna veckan var det dags för de äldre barnen att ha gymnastik. Eftersom barnen gärna vill använda rockringarna när vi är i gympasalen skapade vi en hinderbana av rockringar. Barnen fick krypa under ringarna, igenom ringarna och kasta prick med ärtpåsar i ringarna.

image

 

 

Vi lyckades få in lite mycket olika aktiviteter på torsdagen. Vi gick först till biblioteket med några barn, hade både visningssamling och italiensk samling innan lunchen. Men det