Vecka 13

Fjärilen

Nu har alla barnen besökt Sjöfartsmuseets “klappa havet”. I onsdags hade vi därför en diskussions samling utifrån barnens upplevelser från besöket på Sjöfartsmuseet. Vi tittade på bilder på projektorn och barnen svarade på frågorna “Vad tycker ni var intressant och roligt med besöket på Sjöfartsmuseet?” och “Vad har ni lärt er om havet och om djuren som lever i havet?”. Sjöhästarna och sjöstjärnorna tyckte många barn var intressanta. Ett barn sa att hon lärt sig att sjöstjärnornas armar växer ut igen om de tappat en. Många barn pratade om upplevelsen kring att klappa de olika djuren, om hur det kändes att klappa en sjöborre osv. Vi kommer att arbeta vidare med detta tema nästa vecka. Då kommer fokus att vara, hur barnen vill undersöka och arbeta vidare med temat vatten.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Lpfö- 98/10 s. 11

image image