Alla inlägg från oktober, 2018

V. 42

Fjärilen

Varje torsdag går vi på våra hempromenader. Hälsar på hemma hos varandra och upplever Sävedalens närmiljö- backar upp och ner.  Med kartan i handen leder barnet resterande av gruppen hem till sitt hem. Dessa promenader tar oftast hela förmiddagen men det är en glädje hos barnen att visa upp sina hem och kompisarna hänger smidigt på. Här går vi tillsammans, i Sävedalen. Vi är en del i samhället, en del i det stora hela.

Buss 513 och spårvagn 3 tar oss utanför Sävedalen, ända bort till  Chapmans Torg i Majorna. På Teater Sesam tar vi del av en skuggföreställning ”Varför inte!”.  En blandning av skådespeleri, skuggspel och rörelser som speglar olika känslor och berättelser visuellt genom färg och ljus. En häftig upplevelse för barnen men också med ett bakomliggande budskap om vår mänsklighet, empati, ödmjukhet och förståelse. Vad vi alla som bor i ett samhälle tillsammans behöver, stora som små. 

Väl tillbaka i Sävedalen, Lillstugan. En vila som knyter ihop ryggsäcken. Ett samtal om demokrati och dess betydelse. Vi kom gemensamt fram till att i Sverige styr vi alla, ingens röst är mindre värd. Vi pratade om allas lika värde utifrån olika perspektiv. Sen röstade vi om vilken flanosaga vi skulle läsa.

26B25490-1721-431D-873E-D708CEF3BE78

3 exempel på att vårt fokusområden ”Omsorg om närmiljö” är levande i vår verksamhet. Ibland utifrån planerad arbetssätt, ibland i uppkommande samtal och i vårt dagliga möte med  varandra.

”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.” Lpfö 98/16

V.41

Blomman

Det spelar väl egentligen ingen roll vem som började eller vem som kom på idén men det kom sig att vi fick feeling på Bockarna Bruse. På samlingen tog vi fram lådan med det saftiga gräset, det farliga trollet (som egentligen mest ser ut som en liten fe med vingar…), bron, herden Evald (som tillkom vid något tillfälle som ingen minns men nu är en naturlig del av sagan) och de tre bockarna. Denna lilla historia är lika spännande gång 1043 som den första vilket ju är tacksamt. På fruktstunden efter kunde ett barn inte hindra sig från att gå fram och tillbaka över äpplen och fötter och nynna för sig själv. Det var naturligtvis den stora bocken Bruse. Men eftersom leken var lite dåligt placerad fick vi ta med den ut istället. Alla som ville fick prova att gå över bron samtidigt som vi sjöng och valde man stora bocken fick man också lov att stånga trollet! Efter en miljon varv var det sen dags för mat. Och lite repris igen på eftermiddagen. Tillslut var alla bockarna iallafall riktigt mätta!

96FA88B3-7984-4569-9656-01855F6D0785

IMG_2807

V.40

Fjärilen

Skapande i alla dess former sker just nu inne på Fjärilen. Magnetbyggen som blir till rymdraketer, kristaller och flervåningshus där nallar, bilar och djur flyttar in. Plusplus blir tåg och robotar. Färgglada ploppar bildar barnens bokstäver, potatisar och bollar. Vi pedagoger observerar hur barnens intressen och erfarenheter följs upp i dessa skapande lekar och hur barnen lär och inspireras av varandra. 

F7E0A8BF-83BF-4319-A762-DA527309FCF36A1E3977-9408-4AFE-A7E0-8836E27E0268

För de som håller till i ateljén finns mycket nytt material att tillhandahålla. Vi har gjort en ”återbruksstation” där vi tar tillvara på förskolans och våra familjers gamla mjölk/-äggkartonger och pappersrullar samt annat återbruksmaterial. I återbruksstationen finns även skogsmaterial som vi tillsammans hämtat från skogen. Hand i hand med vårt fokusområden ”Omsorg om vår närmiljö” försöker vi skapa ett sammanhang där vi med enkla resurser kan påverka miljön med vårt sätt att vara. Genom att återbruka mera, vilket oftast också verkar bli ett ännu roligare och meningsfullare skapande för barnen. Redan i skogen fanns idéer om att göra en ny pomperipossa käpp, pinnfigurer och måla stenar.  Vårt återbruksmaterial har inte bara blivit en del i vår ateljémiljö utan också andra förskolemiljöer, dels vår kiosk. 

3404F4DC-483B-4F8D-B46E-E1B7240CCD5F8E0C8519-E61B-4407-8FBB-4777955BC44E

En katt med mat i magen (genom lockhålet)  och en sparkatt.

”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.”