V.40

Fjärilen

Skapande i alla dess former sker just nu inne på Fjärilen. Magnetbyggen som blir till rymdraketer, kristaller och flervåningshus där nallar, bilar och djur flyttar in. Plusplus blir tåg och robotar. Färgglada ploppar bildar barnens bokstäver, potatisar och bollar. Vi pedagoger observerar hur barnens intressen och erfarenheter följs upp i dessa skapande lekar och hur barnen lär och inspireras av varandra. 

F7E0A8BF-83BF-4319-A762-DA527309FCF36A1E3977-9408-4AFE-A7E0-8836E27E0268

För de som håller till i ateljén finns mycket nytt material att tillhandahålla. Vi har gjort en ”återbruksstation” där vi tar tillvara på förskolans och våra familjers gamla mjölk/-äggkartonger och pappersrullar samt annat återbruksmaterial. I återbruksstationen finns även skogsmaterial som vi tillsammans hämtat från skogen. Hand i hand med vårt fokusområden ”Omsorg om vår närmiljö” försöker vi skapa ett sammanhang där vi med enkla resurser kan påverka miljön med vårt sätt att vara. Genom att återbruka mera, vilket oftast också verkar bli ett ännu roligare och meningsfullare skapande för barnen. Redan i skogen fanns idéer om att göra en ny pomperipossa käpp, pinnfigurer och måla stenar.  Vårt återbruksmaterial har inte bara blivit en del i vår ateljémiljö utan också andra förskolemiljöer, dels vår kiosk. 

3404F4DC-483B-4F8D-B46E-E1B7240CCD5F8E0C8519-E61B-4407-8FBB-4777955BC44E

En katt med mat i magen (genom lockhålet)  och en sparkatt.

”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.”