V. 42

Fjärilen

Varje torsdag går vi på våra hempromenader. Hälsar på hemma hos varandra och upplever Sävedalens närmiljö- backar upp och ner.  Med kartan i handen leder barnet resterande av gruppen hem till sitt hem. Dessa promenader tar oftast hela förmiddagen men det är en glädje hos barnen att visa upp sina hem och kompisarna hänger smidigt på. Här går vi tillsammans, i Sävedalen. Vi är en del i samhället, en del i det stora hela.

Buss 513 och spårvagn 3 tar oss utanför Sävedalen, ända bort till  Chapmans Torg i Majorna. På Teater Sesam tar vi del av en skuggföreställning ”Varför inte!”.  En blandning av skådespeleri, skuggspel och rörelser som speglar olika känslor och berättelser visuellt genom färg och ljus. En häftig upplevelse för barnen men också med ett bakomliggande budskap om vår mänsklighet, empati, ödmjukhet och förståelse. Vad vi alla som bor i ett samhälle tillsammans behöver, stora som små. 

Väl tillbaka i Sävedalen, Lillstugan. En vila som knyter ihop ryggsäcken. Ett samtal om demokrati och dess betydelse. Vi kom gemensamt fram till att i Sverige styr vi alla, ingens röst är mindre värd. Vi pratade om allas lika värde utifrån olika perspektiv. Sen röstade vi om vilken flanosaga vi skulle läsa.

26B25490-1721-431D-873E-D708CEF3BE78

3 exempel på att vårt fokusområden ”Omsorg om närmiljö” är levande i vår verksamhet. Ibland utifrån planerad arbetssätt, ibland i uppkommande samtal och i vårt dagliga möte med  varandra.

”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.” Lpfö 98/16