Alla inlägg från mars, 2019

v. 12

Fjärilen

En till innehållsrik och rolig vecka på Fjärilen har passerat. Denna veckan började med att vi välkomnade Celina till vår avdelning. Vi har pratat med barnen om att vi tillsammans får lära Celina om Fjärilens olika rutiner, rum och aktiviteter. På samlingen introducerade barnen henne för ”Samlingshanden”.  Samlingshandens syfte är att ge en tydlig struktur för samlingen och dess olika moment. Barnen ska känna sig trygga, medvetna och delaktiga i samlingen. Handen blir därför ett lustfyllt redskap för utformningen av samlingen. 

B1F2603D-2B19-4A0D-B9D6-A25A823A7EA6

Överlag är samlingen ett sätt för oss att överblicka hur veckan och dagen på Fjärilen kommer att se ut. På vår samlingsvägg har vi en tydlig struktur för en vecka inne på Fjärilen. Våra dagar har olika färger så att vi alla kan ta del av vilken dag det är, antingen som färg eller i namn. Vi arbetar utifrån dagar och månader eftersom barnen visat ett intresse för detta, därav tittar vi alltid på dagens datum och namnsdagar (ringfingret i handen). 

DAF66914-6F35-4DEE-8D67-CD20E1821566

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö och utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande” Lpfö 98/16

Denna veckas fokus har varit ”Rocka sockorna”. På tisdagssamlingen pratade vi om rocka sockornas innebörd och lyssnade på rocka sockorna låten. Därefter pysslade vi strumpor i mindre grupper. Barnen målade av sin strumpa på ett papper, färglade och klippte ut den. Mönster och färgläggningen utgick antingen från sin egen strumpa, en kompis strumpa eller ur fantasin. På torsdagen rockade vi sockorna med att ha olika strumpor på oss. Vi tittade på videon där Max förklarar rocka sockorna, att vi hyllar allas lika värde och hyllar olikheter. Vi dansade rocka sockor dansen, och sjung tillsammans. 

image

Idag är det är den gula dagen fredag. Två dagars ledighet väntar, den rosa dagen lördag och den röda dagen söndag. Vi tackar för föräldramötet i onsdags och önskar er alla en underbar helg

Vecka 9

Fjärilen

Inne hos oss på Fjärilen arbetar vi med vårt fokusområde ”Omsorg om närmiljö” på olika sätt. Dels utifrån ett omsorgsperspektiv för miljön och oss som lever i den, djur som människor. Vi vill få barnen att förstå att de är en del av ett samhälle och att vi påverkar varandra och miljön med vårt sätt att vara. Vi vill även följa processer i naturen, hur förändringen i naturen sker över året.  Vi har också upplevt närmiljön i Sävedalen genom planerade områdespromenader en gång i veckan. På höstterminen besökte vi barnens hem. Nu på vårterminen fokuserar vi på att uppleva olika platser i Sävedalen och vidareutveckla detta arbetet i verksamheten. 

Hur kommer vi fram till vart vi ska gå?

Måndagssamlingen handlar om delaktighet i sin egen vardag. Vi pratar om vad som händer i veckan och barnen får komma med förslag om vad de vill göra. När vi startade upp denna terminen hade barnen förslag om vart vi skulle gå på våra områdespromenader. Denna listan har även blivit längre allteftersom vi har sett oss om i Sävedalen.

Titta på cyklar. Cykelaffären – H

Lekparker -E

Gå till en godisaffär -E

Jacobs godisaffär -A

Bron. Tågen -A

Titta på änderna, Bockemossen -A

Lekplats -H

Godisaffär -S

Återkommande på våra måndagssamlingar har varit att vi röstat om vilken promenad som blir härnäst. Röstningen sker utifrån två förslag och barnen röstar med varsin kaplastav. Barnens röst (kaplastav) får dem lägga på något av de två områdesalternativen (bilder på alternativen). Förslaget som får mest röster besöker vi samma vecka och veckan därefter besöker vi det andra stället.  

Inför våra områdespromenader har vi en samling där vi tillsammans tittar på kartan och utläser väg och avstånd från förskolan. Vi följer sedan två barn som håller i kartorna. Några barn håller i kartan i handen och diskuterar vart de ska gå medan andra barn har upptäckt och lärt sig funktionen med kartan. De vet att den gula vägen är motorvägen som alltid ska vara nedanför backen vilket påverkar hur vi ska hålla i kartan när vi byter riktning. 

Här är vi i cykelaffären. Några barn har fått gå in i affären och söka svar på medtagna frågor från hela barngruppen. Exempelvis att det finns 113 hjälmar i affären och hur det största däcket ser ut. 

A4A6B516-3434-45D0-BF3D-63776075E4FA

0D79156D-296D-44F7-87F0-DD48E1FBA6A1