Vecka 9

Fjärilen

Inne hos oss på Fjärilen arbetar vi med vårt fokusområde ”Omsorg om närmiljö” på olika sätt. Dels utifrån ett omsorgsperspektiv för miljön och oss som lever i den, djur som människor. Vi vill få barnen att förstå att de är en del av ett samhälle och att vi påverkar varandra och miljön med vårt sätt att vara. Vi vill även följa processer i naturen, hur förändringen i naturen sker över året.  Vi har också upplevt närmiljön i Sävedalen genom planerade områdespromenader en gång i veckan. På höstterminen besökte vi barnens hem. Nu på vårterminen fokuserar vi på att uppleva olika platser i Sävedalen och vidareutveckla detta arbetet i verksamheten. 

Hur kommer vi fram till vart vi ska gå?

Måndagssamlingen handlar om delaktighet i sin egen vardag. Vi pratar om vad som händer i veckan och barnen får komma med förslag om vad de vill göra. När vi startade upp denna terminen hade barnen förslag om vart vi skulle gå på våra områdespromenader. Denna listan har även blivit längre allteftersom vi har sett oss om i Sävedalen.

Titta på cyklar. Cykelaffären – H

Lekparker -E

Gå till en godisaffär -E

Jacobs godisaffär -A

Bron. Tågen -A

Titta på änderna, Bockemossen -A

Lekplats -H

Godisaffär -S

Återkommande på våra måndagssamlingar har varit att vi röstat om vilken promenad som blir härnäst. Röstningen sker utifrån två förslag och barnen röstar med varsin kaplastav. Barnens röst (kaplastav) får dem lägga på något av de två områdesalternativen (bilder på alternativen). Förslaget som får mest röster besöker vi samma vecka och veckan därefter besöker vi det andra stället.  

Inför våra områdespromenader har vi en samling där vi tillsammans tittar på kartan och utläser väg och avstånd från förskolan. Vi följer sedan två barn som håller i kartorna. Några barn håller i kartan i handen och diskuterar vart de ska gå medan andra barn har upptäckt och lärt sig funktionen med kartan. De vet att den gula vägen är motorvägen som alltid ska vara nedanför backen vilket påverkar hur vi ska hålla i kartan när vi byter riktning. 

Här är vi i cykelaffären. Några barn har fått gå in i affären och söka svar på medtagna frågor från hela barngruppen. Exempelvis att det finns 113 hjälmar i affären och hur det största däcket ser ut. 

A4A6B516-3434-45D0-BF3D-63776075E4FA

0D79156D-296D-44F7-87F0-DD48E1FBA6A1