Anmälan

Lillstugan har två avdelningar, Blomman för 14 barn mellan 1 och ca 3 år samt Fjärilen för 21 barn mellan ca 3 och 6 år. Vi strävar efter att ha en jämn åldersfördelning på båda avdelningarna. Vi tar in nya barn till främst höstterminen (augusti/september) och barnet måste vara fyllt 1 år vid start på förskolan samt vara skriven i Partille kommun.

Att ha barnen på ett föräldrakooperativ innebär att hela familjen är engagerad i förskoleverksamheten, bl.a. genom att göra olika insatser. Omfattningen per termin är ungefär:

– Tre till fyra insatser (ca kl 9-15) där en förälder är med i barngrupperna
– En städning av bägge avdelningarna per termin

– En gemensam städlördag (ca kl 9-13 inklusive lunch tillsammans) där en förälder från varje familj deltar.

Därutöver ingår föräldrarna i en arbetsgrupp var, exempelvis aktivitets-, inne-, IT-gruppen med flera.

För mer information angående:

Ansökan: kontakta rekryteringsgruppen@lillstugan.se

Förskolans verksamhet: kontakta förskolechefen cecilia.lundberg@lillstugan.se

Ladda ner vår Ansökningsblankett
Blankett Word
Blankett pdf
Personuppgiftsbehandling

Ifylld blankett skickas till rekryteringsgruppens epost: rekryteringsgruppen@lillstugan.se. Ansökan måste förnyas senast december månad varje år. Även detta görs genom ett mail till: rekryteringsgruppen@lillstugan.se .